Kurskrav

For å få utstedt et ID-kort til en norsk, sivil lufthavn, må man ha gjennomgått, og bestått, obligatoriske kurs. Kurskravene varierer ettersom hva slags type arbeid man skal utføre og hvor man skal ha tilgang.

Nedenfor vil du finne et skjema som hjelper deg å beregne hvilke kurskrav som gjelder for deg. For at resultatet skal bli korrekt, er det viktig at du fyller ut skjemaet riktig. Hvis du er usikker på hva du trenger av tilganger og autorisasjoner, ta kontakt med din arbeidsgiver/oppdragsgiver for endelig fastsettelse av behov.

Skjema for å beregne kurskrav