Søknad om innkjøringsbevis

Velkommen til søknadsskjema for innkjøringsbevis. Her kan du bestille innkjøringsbevis til kjøretøy som har behov for adgang til flyside og/eller sikkerhetsbegrensende uteområder.

Innkjøringsbevis er et elektronisk ID-bevis for kjøretøy som skal ferdes på lufthavnens flyside og/eller sikkerhetsbegrensede uteområder. Gyldig adgang verifiseres enten i en av lufthavnens bemannede porter ved hjelp av en kortleser eller manuell kontroll. ID-beviset gjelder kun for kjøretøyet – sjåfør må være utstyrt med eget ID-kort.

Kjøretøyet som det søkes om innkjøringsbevis for må oppfylle vilkår for søknad om innkjøringsbevis.

Alle søknader blir sendt til det selskapet som er oppgitt som oppdragsgiver, hvorpå søknaden må valideres av en godkjent kortbestiller. Deretter sendes søknaden til ID-kontoret.

Ved behov for assistanse, vennligst kontakt ID-kontoret eller oppdragsgiver. Eventuelt avslag på søknaden varsles via oppdragsgiver.

SøknadBesøkskort med autorisert følge

Besøkskort for befaring, møter, korte ærend og arbeidsoppdrag av kort varighet. Gjelder for alle deler av lufthavnen, men kun i følge med autorisert eskorte.

Besøkskort til Terminalen

Besøkskort for befaring, møter, korte ærend og arbeidsoppdrag av kort varighet. Gjelder kun for passasjeråpne områder i Terminalen (områder hvor sikkerhetskontrollerte passasjerer ferdes fritt). Besøkskort uten autorisert følge kan ikke benyttes dersom den besøkende skal ha med seg forbudte gjenstander; da gjelder kravet om autorisert følge.

Kortene er kun gyldig sammen med offentlig godkjent legitimasjon (pass eller førerkort).
Ved behov for gjentagende adgang skal permanent ID-kort benyttes.
Landside

Publikumsåpne deler av lufthavnen. Ingen tilgang til sikkerhetsbegrensede områder (innenfor sikkerhetskontrollen).

Security

Tilgang til sikkerhetsbegrensede områder (CSRA/SRA).

Airside

Utvendig flyside. Tilgang til de utendørsområder som ligger innenfor lufthavnens gjerdelinje.

Gyldig fra

Man ikke kan søke om kortere tid enn 1 måned og maks 5 år.

Gyldig til

Man ikke kan søke om kortere tid enn 1 måned og maks 5 år.

Kontaktinformasjon for kjøretøyet


Arbeidsgiver

Arbeidsgiver

Med arbeidsgiver menes selskapet du er ansatt i.

Oppdragsgiver

Oppdragsgiver

Med oppdragsgiver menes det operative selskapet som har sitt virke på den eller de lufthavnene du søker om adgang til, og som ønsker at du skal gis adgang, enten du er direkte ansatt eller skal utføre en tjeneste.

Dersom du har flere oppdragsgivere på lufthavnen, skal du søke om ID-kort via din hovedoppdragsgiver.

Vedlegg

Annet

Jeg har lest og godtar med dette vilkår for søknad og bekrefter at opplysningene er korrekte.