Vilkår for profilbilde

Visuelle krav til bildet:

 1. Bildet skal ikke være eldre enn 3 måneder
 2. Bildet skal være i farger, være skarpt (med fokus på øynene) og riktig eksponert
 3. Bildet skal være tatt rett forfra (ikke i halvprofil)
 4. Personen på bildet skal se rett fram
 5. Øynene skal være åpne og klart synlige, og ikke dekket av hår
 6. Både hake, panne og begge kinn skal være synlige
 7. Begge ørene skal være synlige
 8. Munnen skal være lukket (ikke smile)
 9. Bildet skal vise hele hodet og toppen av skuldrene, ingen slagskygge
 10. Briller må tas av ved fotografering
 11. Bildet skal være representativt
 12. Bildet skal ikke inneholde andre personer eller gjenstander
 13. Hodeplagg kan kun brukes av religiøse eller andre særskilte årsaker, når det er grunn til å gå ut ifra at tilsvarende hodeplagg brukes i jobbsammenheng. Hodeplagg må ikke dekke noen deler av ansiktet eller mer av hodet enn nødvendig. Begge ørene skal være synlige
 14. Bildet skal ha en hvit bakgrunn
 15. Bildet skal ikke beskjæres for mye. Tilpasning gjøres ved produksjon av ID-kortet

Tekniske krav til bildet:

 1. Formatet skal være 3:4
 2. Oppløsning minst 768x1024 pixler
 3. Bildefilen skal være i JPG-format
 4. Filstørrelse maks 2 MB

ID-kontoret forbeholder seg retten til å godkjenne eller avvise ethvert bilde som lastes opp.