Oppdragsgiver

Med oppdragsgiver menes det operative selskapet som har sitt virke på den eller de lufthavnene du søker om adgang til, og som ønsker at du skal gis adgang, enten du er direkte ansatt eller skal utføre en tjeneste.

Dersom du har flere oppdragsgivere på lufthavnen, skal du søke om ID-kort via din hovedoppdragsgiver.