Application for ID card

Welcome to the application form where you can apply for ID cards to the Norwegian civil aviation airport(s) that you need operational access to.

As an applicant you must fulfill the requirements for ID cards before the card can be issued.

All applications will be sent to your contracting company, after which the application will be validated by an approved requisitioner. Subsequently the application will be sent to the ID office at the airport.

If you need help or assistance, please contact your local ID office or your requisitioner. Denial of an application will be notified through your contracting company.

Application


Visitors pass with authorized escort

A visitor’s pass for inspections/surveys, meetings, brief errands and work assignments of short duration. Valid for all areas of the airport, but only when accompanied by an authorized escort.

Visitors pass without authorized escort

A visitor’s pass for inspections/surveys, meetings, brief errands and work assignments of short duration. Only applies to areas open to passengers at the Terminal (areas to which security cleared passengers may be given access). A visitor’s pass without authorized escort may not be used if the visitor needs to carry prohibited objects; the requirement for an authorized escort then applies.

The passes are only valid together with officially approved identification (passport or driver’s license).
When in need of repeated access, a permanent ID card must be applied for
Landside

Areas open to the public. No access to security restricted areas (past the security check point).

Security

Access to security restricted areas of the airport (CSRA/SRA).

Airside

Airside areas. Access to the outdoor areas within the airports perimeter.

Valid from

One can not apply for a period of less than one month and a maximum of five years.

Valid through

One can not apply for a period of less than one month and a maximum of five years..

Locations

Authorizations

Kjøretillatelse

Kortsøkere som har behov for å føre kjøretøy på lufthavnens airside.

Dette inkluderer kjøring på internveier og ellers de områdene som ligger innenfor lufthavnens gjerdelinje, med unntak av manøvreringsområdet.

Autorisasjon for kjøretillatelse betinger gjennomføring av kurset Airside Safety og Bli-kjent-runde. Gyldig førerkort må forevises ved utstedelse av ID-kort med slik autorisasjon.

Tillatelse til å fylle drivstoff for kjøretøy

Autorisasjon for drivstofftilgang gir innehaver tillatelse og tilgang til å fylle drivstoff fra Oslo lufthavn AS sitt drivstoffanlegg. At autorisasjon gis, fordrer at kortbestiller hos arbeidsgiver eller oppdragsgiver godkjenner autorisasjonen om drivstofftilgang i kortsøknaden, og samtidig aksepterer at faktura for fylt drivstoff på selskapets kjøretøy, faktureres selskapet. Selskapet må i tillegg være registrert med avtale om bruk av drivstoffanlegget hos oljeselskapet før deres ansatte kan få en slik autorisasjon.

Kortsøker samtykker i at personopplysninger gitt i ID-kortsøknad kan utleveres til oljeselskapene som administrerer drivstoffpumpene ved lufthavnen. Dette er for å gi tilgang til drivstoffanlegget gjennom ID-kortet. Oljeselskapene som er i avtale med Oslo lufthavn AS plikter å oppbevare opplysningene i henhold til Personregisterloven, samt følge retningslinjer utarbeidet av Datatilsynet.

Autorisasjonen for drivstofftilgang er personlig og knyttet til gyldig ID-kort. Misbruk av ordningen med drivstofftilgang kan medføre inndragning av ID-kortet.

Autorisasjon til å følge besøkende

Ansatte ved lufthavnen som har behov for å kunne eskortere besøkende på SECURITY eller AIRSIDE må være autorisert for dette. Krav til autorisering er gjennomført Grunnkurs security. Kun personell som faktisk trenger slik autorisasjon i sitt virke, får søknaden innvilget.

Autorisert følgeperson skal til enhver tid ha den som blir eskortert ”in direct line of sight”. Dette innebærer at personen ikke under noen omstendighet kan overlates til seg selv på CSRA, og kan kun oppholde seg ca. 10 meter fra den autoriserte følgepersonen.

Ferdsel på manøvreringsområdet

Kortsøkere som har behov for å ferdes eller føre kjøretøy på den delen av lufthavnen hvor luftfartøy ferdes for egen maskin, såkalt manøvreringsområdet, må være autorisert for slik adgang.

Manøvreringsområdet brukes av luftfartøy til avgang, landing eller taksing.

Det er forbudt å ferdes på manøvreringsområdet uten tillatelse fra tårnet.

Kun personell som har gjennomført kurset "Kommunikasjon ved ferdsel på manøvreringsområdet", og som har tjenstlig behov for å kunne ferdes her, kan få ID-kort påført autorisert merke.

Personalia


Tidligere juridisk navn

Skriv inn fullt navn på personen. Brukes til bakgrunnsjekk, etc hvis personen har dokumentasjon på navnebytte.

Employer

Employer

Employer is the company where you are directly employed.

Contracting company

Contracting company

By contracting company we mean the operative company that is situated at the airport or airports you seek access to, and that requests that you will be given access - whether you are directly employed or hired.

If you have more than one contracting company, please apply through the main contractor.

Profile image and other Attachments

Miscellaneous

I have read and hereby comply with the requirements for application and I confirm that the information given is correct.